ازدواج دزدان دریایی در روسیه! /عکس

ازدواج دزدان دریایی در روسیه! +عکس
فردا
آفتاب -

توریسم آنلاین: به دلیل علاقه این دو نفر به شخصیت های دزدان دریایی به جای پوشیدن لباس رسمی ازدواج، با پوشیدن لباس دزدان دریایی پیمان ازدواج بستند.

منابع خبر
ازدواج دزدان دریایی در روسیه! +عکس فردا -
ازدواج با لباس دزدان دریایی در روسیه /عکس آفتاب -
ازدواج با لباس دزدان دریایی در روسیه (عکس) عصر ایران -
ازدواج دزدان دریایی در روسیه! /عکس آفتاب -