معاون سازمان حج: سه زائر ایرانی زن همچنان مفقود هستند

معاون سازمان حج: سه زائر ایرانی زن همچنان مفقود هستند
خدمت
خدمت - ۲۳ شهریور ۱۳۹۴

به گزارش خدمت به نقل از نسیم؛ حمید محمدی گفت: همه مجروحین ما در درمانگاه‌های ایرانی مکه مرخص شدند به جز هفت نفر که در بیمارستان‌های سعودی هستند. وی هم چنین ادامه داد: به خانواده همه کشته شدگان و مفقودین اطلاع رسانی شده است

منابع خبر