بازیکن کرمانشاهی به اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۹ آبان ۱۳۹۱

کرمانشاه - ˈعلی دوستی مهرˈ سرمربی تیم ملی نوجوانان، فوتبالیست کرمانشاهی را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.

منابع خبر
دوستی مهر ۲۶ بازیکن را دعوت کرد تابناک - ۲۹ آبان ۱۳۹۱
۹ بازیکن به اردوی تیم ملی دوگانه دعوت شدند خبرگزاری فارس - ۲۹ آبان ۱۳۹۱