بازیکن کرمانشاهی به اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

کرمانشاه - ˈعلی دوستی مهرˈ سرمربی تیم ملی نوجوانان، فوتبالیست کرمانشاهی را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.

منابع خبر
بازیکن کرمانشاهی به اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شد خبرگزاری جمهوری اسلامی -
دوستی مهر ۲۶ بازیکن را دعوت کرد تابناک -
دوستی‌مهر ۲۶ بازیکن را به اردوی تیم نوجوانان دعوت کرد خبرگزاری مهر -
۹ بازیکن به اردوی تیم ملی دوگانه دعوت شدند خبرگزاری فارس -