وزیر کشاورزی و توسعه روستایی رومانی از شهرستان پیشوا دیدن کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

تهران- ایرنا- وزیر کشاورزی و توسعه روستایی کشور رومانی با حضور در شهرستان پیشوا از قابلیت های کشاورزی و دامپروری این شهرستان دیدن کرد.

منابع خبر