ورود مسافر از مرز باشماق مریوان ۸۳ درصد افزایش یافت

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

سنندج - ایرنا - ۳۳۴ هزار و ۹۹۴ نفر از ابتدای امسال تا پایان شهریور (۶ ماهه ا ول) از طریق مرز باشماق د ر شهرستان مریوان وارد کشور شدند که این میزان نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۸۳ درصد رشد داشته است

منابع خبر
ورود مسافر از مرز باشماق مریوان ۸۳ درصد افزایش یافت خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸