تونی بلر: به‌ خاطر اشتباهات جنگ عراق متأسفم، از سقوط صدام نه

رادیو زمانه - ۳ آبان ۱۳۹۴

بلر دخالت خارجی در عراق را با پیامد‌های دخالت غیر مستقیم غرب در لیبی و سوریه مقایسه کرد و گفت که سیاست‌هایی که در قبال سوریه و لیبی اتخاذ شد «بهتر از سیاست ما در عراق نبود.»

منابع خبر