ادامه مذاکرات با ایران هفته آینده در وین؛ طرح سنا به رای گذاشته می شود

در میان دولتمردان سرشناس ایران کمتر کسی را با ویژگی های مجید رهنما می توان یافت. با آنکه به بالاترین مدارج اداری در رژیم گذشته دست یافته بود، از اطوار سرسپردگان به قدرت و کُرنش های آنان در او اثری نمی دیدی و در رفتار شخصی و سلوک اجتماعی اش نشانی از نخوت قدرتمداران و خودستایان به چشم نمی آمد. پاکدست و پاکدل بود
اخبار روز
بی بی سی فارسی - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

اتحادیه اروپا اعلام کرده که مذاکره کنندگان این اتحادیه و ایران مذاکرات خود را یک هفته دیگر در وین از سر خواهند گرفت و همزمان در واشنگتن گفته شد که سنا ممکن است طرح توافق با ایران را پنجشنبه به رای بگذارد

منابع خبر