امسال، فطریه هر نفر ۱۵۰۰ نومان

نواندیش -

مهر: آیت الله امامی کاشانی با اشاره به اینکه میزان فطریه امسال برای هر نفر سه کیلو قوت غالب است، گفت: میزان زکات فطره امسال ۱۵۰۰ تومان تعیین شده است.آیت الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران  اظهار داشت: فطریه سه کیلو گندم جو ماش برنج و است و قیمت هر کیلو ۵۰۰ تومان است که در مجموع برای هر نفر می شود ۱۵۰۰ تومان که البته این میزان برای همه در نظر گرفته شده است، چه کسانی که قوت غالبشان برنج و یا کسانی که گندم است است.وی افزود: مستحب است کسانی که قوت غالب آنها برنج است قیمت سه کیلو برنج را پرداخت کنند و با توجه به اینکه قیمت برنج متفاوت است و از سوی دیگر قیمت برنج داخلی و خارجی نیز متفاوت است، قیمت واحدی برای آن تعیین نشده است.تولیت مدرسه عالی شهید مطهری در رابطه با زمان پرداخت فطریه گفت: برای مثال اگر رؤیت هلال ماه شنبه باشد و روز یکشنبه اولین روز ماه شوال اعلام شود، باید زکات فطره پیش از نماز عید فطر یا پیش از نماز ظهر کنار گذاشته شده و به دست مستحب رسانده شود.آیت الله امامی کاشانی افزود: اما اگر این امر میسر نشد می توان آن را کنار گذاشت تا زمانی که مستحق را دیدند مبلغ زکات فطره را به وی بدهند

منابع خبر
امسال، فطریه هر نفر ۱۵۰۰ نومان نواندیش -
مهر > فطریه هر نفر ۱۵۰۰ تومان است خبر آنلاین -
امامی کاشانی: فطریه هر نفر ۱۵۰۰ تومان است عصر ایران -
امسال،فطریه هر نفر ۱۵۰۰ نومان تابناک -
فطریه هر نفر ۱۵۰۰ تومان است خبرگزاری مهر -
"فطریه هر نفر ۱۵۰۰ تومان " فردا -