فهرست تیم ملی بسکتبال برای حضور در جام جهانی اعلام شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تهران - ایرنا - فهرست تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۹ اعلام شد که در این بین نام «حامد حدادی» نیز قرار دارد

منابع خبر
فهرست تیم ملی بسکتبال برای حضور در جام جهانی اعلام شد خبرگزاری جمهوری اسلامی -