چگونگی تامین مسکن برای کم‌درآمد‌ها

خبرگزاری میزان - ۶ روز قبل

طرح دولت برای عرضه مسکن کم‌درآمد‌ها با عنوان «طرح اقدام ملی» و دعوت از شهرداری‌ها برای همکاری در اجرای این طرح از سوی دولت، دارای دو نیمه روشن و تاریک است. نیمه روشن طرح به موضوع عرضه مسکن اختصاص دارد. نیمه تاریک این طرح، به نحوه تخصیص واحد‌های مسکونی ارزان‌قیمت پس از ساخت به اقشار هدف باز می‌گردد که مشخص نیست نحوه تخصیص در چه مسیری قرار است انجام شود

منابع خبر
چگونگی تامین مسکن برای کم‌درآمد‌ها خبرگزاری میزان - ۶ روز قبل