قاتل در جاسک از چوبه دار رهایی یافت

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ دی ۱۳۹۳

جاسک-ایرنا- دادستان جاسک گفت: با وساطت بزرگان منطقه و بخشش اولیای دم، قاتلی که قرار بود، روز پنجشنبه به دار آویخته شود، از چوبه دار رهایی یافت.

منابع خبر
قاتل در جاسک از چوبه دار رهایی یافت خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ دی ۱۳۹۳
قاتل ۲۱ ساله یزدی از اعدام رهایی یافت باشگاه خبرنگاران - ۱۱ دی ۱۳۹۳