روحانی: نگارش پیش نویس فورا اغاز خواهد شد

روحانی: نگارش پیش نویس فورا اغاز خواهد شد
عصر ایران
عصر ایران - ۱۳ فروردین ۱۳۹۴

حسن روحانی رییس جمهوری در صفحه توییتر خود نوشت: راه حل ها بر روی پارامتر های کلیدی به دست آمده است.

رییس جمهوری افزود: نگارش پیش نویس فورا اغاز خواهدشد تا سی ژوئن پایان برسد.

موگرینی هم در توییتر خود نوشته: خبرهای خوب در راه است

منابع خبر
روحانی: نگارش پیش نویس فورا اغاز خواهد شد عصر ایران - ۱۳ فروردین ۱۳۹۴
روحانی در توییتر: نگارش پیش نویس فورا اغاز خواهد شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ فروردین ۱۳۹۴