استاندار قم استعفا کرد

استاندار قم استعفا کرد / متن

فردا
خبرگزاری جمهوری اسلامی -

قم - ایرنا - استاندار قم برای شرکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی استعفا کرد.

منابع خبر
استاندار قم استعفا کرد / متن فردا -
استاندار قم برای حضور در انتخابات استعفا کرد دیگربان -
استاندار قم استعفا کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی -
استاندار قم استعفا کرد / متن آفتاب -