ثبت ۹۰ هزار نمونه ژنتیکی مجرمان در بانک اطلاعات پزشکی قانونی

خبرگزاری میزان -

رییس سابق پزشکی قانونی کشور بانک هویت ژنتیک با کمک قوه قضاییه و نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها راه اندازی شد، گفت: در حال حاضر در این بانک ۹۰ هزار نمونه بیولوژیک و ۱۶هزار پروفایل ژنتیکی از مجرمان نگهداری می‌شود

منابع خبر
ثبت ۹۰ هزار نمونه ژنتیکی مجرمان در بانک اطلاعات پزشکی قانونی خبرگزاری میزان -