با وجود نشانه‌های مثبت انتخاب روحانی، نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد

    <id >tag:www.bbcpersian.com,2013-11-16:28328876</id>    <dc:identifier >28328876<dc:identifier />    <updated >2013-11-16T12:24:42+00:00</updated>    <published >2013-11-16T10:55:07+00:00</published>    <category xml:lang="fa" term="persian" label="فارسی"></category>    <category xml:lang="fa" term="iran" label="ايران"></category>    <rights >restricted</rights>    'با وجود نشانه‌های مثبت انتخاب روحانی، نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد'
بی بی سی فارسی
خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۵ آبان ۱۳۹۲

مجموعه‌ای از گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در نامه‌ای مشترک خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده‌اند.

این گروه‌ها گفته‌اند با وجود این که با انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری ایران نشانه‌های مثبتی درباره امکان بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دیده می‌شود اما نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد.

اعدام‌ شماری از زندانیانی که به اتهامات سیاسی و امنیتی محکوم شده بودند نیز از مسائل مورد انتقاد این گروه‌های حقوق بشری است.

جمهوری اسلامی ایران می‌گوید اتهام نقض حقوق بشر در ایران کارکردهای سیاسی دارد و کشورهای منتقد وضعیت حقوق بشر در ایران در این زمینه استانداردهای دوگانه دارند.

عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، کارزار بین‌المللی حقوق بشر در ایران و بنیاد برومند از جمله سازمان‌های امضاکننده این نامه هستند.

در این نامه، سال جاری “فرصتی حیاتی” برای جامعه جهانی و جامعه مدنی ایران برشمرده شده تا نگرانی‌های خود درباره نقض حقوق بشر ایران را برطرف کنند.

به گفته آنها، دولت حسن روحانی وعده داده که تبعیض‌های جنسیتی، قومیتی و طبقاتی را برطرف کند اما “به رغم این نشانه‌های مثبت، نقض حقوق بشر عمیقا در قوانین و سیاست‌های ایران ریشه دارد… و به این ترتیب نقض حقوق مدنی، سیاسی و همچنین اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران ادامه یافته است.”

به گزارش بی بی سی؛ اعدام حبیب‌الله گلپری‌پور و رضا اسماعیلی، از زندانیان مرتبط با گروه‌های کرد و ۱۶ زندانی بلوچ پس از حمله به یک پاسگاه به مرزبانی در ایران، همچنین تداوم تبعیض‌های حقوقی علیه زنان از نمونه‌های مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری در نامه اخیرشان به مجمع عمومی سازمان ملل است.

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز