سه سال زندان به جرم پاره کردن عکس پادشاه بحرین

صدای آلمان - ۱۴ آذر ۱۳۹۳

زینب الخواجه، و‌بلاگ‌نویس و فعال ‌دموکراسی خواه بحرینی برای پاره کردن عکس پادشاه این کشور به سه سال زندان محکوم شده است. او که چند هفته پیش مادر شده، دختر عبدالهادی الخواجه سرشنا‌س‌ترین زندانی سیاسی بحرین است

منابع خبر