از گل سرشور تا شامپو تریاک

از گل سرشور تا شامپو تریاک
خدمت
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

زاهدان- ایرنا- نظافت مو از دوران قدیم تاکنون به ویژه در میان بانوان از اهمیت زیادی برخوردار بوده در آن دوران گل سرشور و تخم مرغ حرف اول را می زدند زیرا نه تنها موها را تمیز و نرم بلکه پیاز مو را نیز تقویت می کردند اما اکنون گل سرشور جای خود را به انواع و اقسام شامپوها داده است.

منابع خبر
از گل سرشور تا شامپو تریاک خدمت - ۳۱ خرداد ۱۳۹۴
از گل سرشور تا شامپو تریاک خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ خرداد ۱۳۹۴