احتمالاتی از مامور مخفی داعش در آمریکا

جهان نیوز -

به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا وسیما، فریدمن در پایگاه اینترنتی روزنامه کلمبوس دیسپچ(The Colombus Dispatch) می نویسد، داعش می خواهد مسلمانان آمریکا (و اروپا) با جامعه این کشور احساس بیگانگی کنند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد داعش دیگر نیازی به استخدام نیرو ندارد و مردم به اختیار خود اقدام می کنند.

منابع خبر
احتمالاتی از مامور مخفی داعش در آمریکا جهان نیوز -
ترامپ؛ مامور مخفی داعش! فردا -
توماس فریدمن: ترامپ مامور مخفی داعش اسـت آفتاب -
ترامپ؛ مامور مخفی داعش! باشگاه خبرنگاران -