اشتباه نکنید، آنها محتاجند !

خبرگزاری فارس -

آنچه از چندین دور مذاکره در یکسال گذشته و حتی ادوار قبل از آن آشکار می‌شود، نیاز مبرم غرب به عادی‌سازی روابط با ایران است. راز این نیاز را افزون بر اوضاع اقتصادی آن کشور‌ها و ظرفیت‌های شگفت‌انگیز کشورمان، باید در نفوذ و اقتدار بی‌نظیر ایران در منطقه و تاثیر غیرقابل انکار آن در معادلات سیاسی و اجتماعی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دانست

منابع خبر
اشتباه نکنید، آنها محتاجند! تابناک -
اشتباه نکنید، آنها محتاجند ! خبرگزاری فارس -