پزشکان بدون مغز و پزشکان بدون مرز

«خرداد» بدبینانه ترین زمان ریشه کنی کرونا/ماجرای پزشکان بدون مرز
خبرگزاری مهر
پیک ایران - ۷ فروردین ۱۳۹۹

پزشکان بدون مغز و پزشکان بدون مرز

از دو تصویر بالا یکی متعلق به  پزشکان بدون مرز است ودیگری متعلق به پزشکان بدون مغز (آیت الله تبریزیان به همراه شاگردانش)

پزشکان بدون مغز آزادند و پزشکان بدون مرز اخراج

فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز