بهسازی و زیباسازی تپه های میدان آزادی

بهسازی و زیباسازی تیپه های میدان آزادی//احداث پارکینگ عمومی در میدان آزادی در دست مطالعه قرار دارد
ایسکا نیوز
عصر ایران -

  شهردار منطقه ۹ تهران از بهسازی و زیباسازی تپه های میدان آزادی خبر داد و گفت: زیباسازی و بهسازی ۴ تپه میدان آزادی و توسعه فضای سبز در این محدوده در دستور کار است. به گزارش مهر، علیرضا جعفری افزود: در راستای توسعه فضاهای سبز و خدماتی در میدان آزادی بهسازی تپه های این میدان در دستور کارقرار گرفته است که ضمن توسعه فضاهای سبز ایجاد سرویسهای بهداشتی مناسب در این بخش در دست اجرا است. این مقام مسئول در شهرداری تهران ادامه داد: عملیات اجرایی طرح بهسازی و توسعه فضاهای خدماتی و فضاهای سبز تپه های میدان آزادی تا پایان سال آغاز و بخش هایی از این طرح به ثمر خواهد رسید. شهردار منطقه ۹ همچنین با تاکید براینکه احداث پارکینگ در محدوده میدان آزادی امری بسیار ضروری است گفت: با توجه به حجم سفرها درمیدان آزادی و همچنین فراهم کردن زمینه بازدید شهروندان از این میدان تاریخی و داخل برج ایجاد پارکینگ در این میدان یک ضرورت محسوب می شود که به همین دلیل نیز طراحی یک پارکینگ عمومی در میدان آزادی در دست مطالعه بررسی است. جعفری افزود: پس از مطالعات لازم و مکانیابی مناسب پارکینگی عمومی در محدوده پیرامونی میدان آزادی احداث خواهد شد.

منابع خبر
بهار‌دربهار‌آزادی همشهری -
بهسازی و زیباسازی تپه های میدان آزادی عصر ایران -
بهسازی و زیباسازی تپه های میدان آزادی خبرگزاری مهر -
بهسازی و زیباسازی تپه های میدان آزادی فردا -