جزئیات دور تازه مذاکره ایران و کرسنت

جهان نیوز - ۹ اسفند ۱۳۹۳

یک منبع آگاه در صنعت نفت گفت: مذاکرات مسئولان صنعت نفت با شرکت کرسنت بیشتر حول محور قیمت و حجم گاز صادراتی است و تا حصول نتیجه این مذاکرات باید ادامه پیدا کند

منابع خبر
جزئیات دور تازه مذاکره ایران و کرسنت جهان نیوز - ۹ اسفند ۱۳۹۳