ارزیابی بازار مسکن بعد از بازگشت قیمت به آگهی‌ها

فردا -

روز گذشته (شنبه، ۲۱ اردیبهشت) مجدداً شاهد بازگشت قیمت به آگهی‌های فروش مسکن و خودرو بودیم؛ در این شرایط آگهی‌های قرمز که از آن‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل التهاب‌زا در بازار مسکن یاد می‌شد، باید به‌طور کامل حذف شود

منابع خبر
ارزیابی بازار مسکن بعد از بازگشت قیمت به آگهی‌ها فردا -