سیاست تجاوزکارانه آمریکا و فرانسه در لبنان

خبرگزاری فارس - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

آمریکا و فرانسه در ادامه سیاست های تجاوزکارانه خود در لبنان و به منظور تقویت واحدهای نظامی خود در این کشور روز پنج شنبه اقدام به اعزام ناوگان جنگی به سوی سواحل لبنان کردند

منابع خبر
سیاست تجاوزکارانه آمریکا و فرانسه در لبنان خبرگزاری فارس - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
معرفی فرهیختگان حوزه و دانشگاه سیاست فرهنگی نظام است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵