سیاست تجاوزکارانه آمریکا و فرانسه در لبنان

خبرگزاری فارس -

آمریکا و فرانسه در ادامه سیاست های تجاوزکارانه خود در لبنان و به منظور تقویت واحدهای نظامی خود در این کشور روز پنج شنبه اقدام به اعزام ناوگان جنگی به سوی سواحل لبنان کردند

منابع خبر
سیاست تجاوزکارانه آمریکا و فرانسه در لبنان خبرگزاری فارس -
مشاور بین الملل رئیس مجلس: سیاست های پوتین بسیار واقعی است... پیک ایران -
معرفی فرهیختگان حوزه و دانشگاه سیاست فرهنگی نظام است خبرگزاری جمهوری اسلامی -
نقدی:بسیج راه غلبه بر رکود را پیدا کرده است تابناک -
امیر عبداللهیان:سیاست های پوتین بسیار واقعی است عصر ایران -