تلاش برای انتخاب"ندا"به عنوان زن سال"تایم"

شفاف -

اعتماد نوشت: روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی از تلاش برای انتخاب ندا آقاسلطان به عنوان زن سال هفته نامه تایم خبر داد. به گفته مدیران تایم سیل نامه ها برای گزینش ندا به سوی این مجله سرازیر شده است

منابع خبر
تلاش برای انتخاب"ندا"به عنوان زن سال"تایم" شفاف -
تلاش برای انتخاب"ندا"به عنوان زن سال"تایم" تابناک -
لس آنجلس : تلاش برای انتخاب ندا بعنوان فرد سال هفته نامه تایم... پیک ایران -
تلاش برای انتخاب ندا به عنوان فرد سال هفته نامه تایم میزان پرس -