مرکز افکارسنجی ریاست‌جمهوری: نظرسنجی مرکز پژوهش‌ها مردود است

خبر آنلاین - ۲۵ اسفند ۱۳۸۹

سیاست > دولت  - مرکز پژوهش​ها نظرسنجی​ای درباره نگاه مردم ۳۰ استان به اوضاع اقتصادی کشور منتشر کرده بود که مرکز افکارسنجی ریاست‌جمهوری آن را مردود خواند. به گزارش خبرآنلاین، پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارشی برای این منظور نوشت: متاسفانه نتایج نظرسنجی منتشر شده تنها دولت را هدف خود قرار داده و اشاره‌ای به عملکرد مجلس و... ندارد. بنابراین می‌توان گفت در انتشار این نظرسنجی، اغراض شخصی و سلیقه‌ای بر اعتبار علمی ارجحیت داشته است و از دید کارشناسان این حوزه، این نظرسنجی سندیت علمی را نداشته و مردود است مرکز افکارسنجی ریاست‌جمهوری، نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نگاه مردم ۳۰ استان کشور به اوضاع اقتصاد، اعلام کرد که این نظرسنجی یک جانبه و فاقد معیارهای علمی لازم است. در جوابیه این مرکز با عنوان «نظرسنجی در قالب نگاه سلیقه‌ای به عملکرد دولت» آمده است: ۱- به اعتقاد متخصصان این حوزه در نظرسنجی‌ها، انتخاب جامعه آماری و حجم نمونه باید متناسب با قواعد علمی و سطح سوالات مطرح شده باشد؛ بنابراین در مورد نظرسنجی انجام شده این نقد وارد است که پرسیدن تعداد ۷۲ سوال از مردم در یک نظرسنجی کارشناسی نبوده و بسیار بیشتر از حد استاندارد آن است و همچنین درخصوص سوالاتی مانند چگونگی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی این نکته قابل‌ذکر است که آیا جامعه آماری متناسب با این سوال انتخاب شده است یا خیر و ....

"سیاست > دولت  - مرکز پژوهش​ها نظرسنجی​ای درباره نگاه مردم ۳۰ استان به اوضاع اقتصادی کشور منتشر کرده بود که مرکز افکارسنجی ریاست‌جمهوری آن را مردود خواند"لذا نتیجه‌گیری آن قابل‌اعتماد نیست؛ زیراکه نمونه آماری انتخاب شده قابلیت پاسخگویی به این سوالات را ندارد. ۲- در این نظرسنجی سوالی از عملکرد دولت در رابطه با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها پرسیده شده است و با توجه به اینکه زمان اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در دی‌ماه ۱۳۸۹بوده و انجام این نظرسنجی دو ماه قبل از آن یعنی در آبان و آذر ۱۳۸۹، ارزیابی شهروندان از چگونگی عملکرد دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها جای سوال دارد و همچنین نشان‌دهنده این است که این سوال نه تنها سندیت علمی نداشته، بلکه طرح چنین سوالی با در نظر گرفتن تاریخ انتشار آن برخورد سلیقه‌ای سفارش‌دهندگان را نشان می‌دهد. ۳- در جدول مقایسه وضعیت عمومی جامعه داده‌هایی گزارش شده که نشان می‌دهد از نظر مردم پارتی‌بازی، ریاکاری، فساد اداری و ... در جامعه افزایش پیدا کرده است. اگر بنا را بر صحت این داده‌ها بگذاریم، این نقد وارد است که مطالعه طولی در این خصوص انجام نشده و این نظرها ممکن است تحت‌تاثیر فضای عمومی رسانه‌های داخل و خارج از کشور قرار گرفته باشد.

به عبارت دیگر، اگر این سوالات در دهه گذشته نیز پرسیده می‌شد، قاعدتا نتایج یکسانی را در پی داشت. ۴- همچنین در انجام نظرسنجی‌های علمی معمولا برای افزایش اعتبار تحقیق، نظرسنجی‌‌ها حداکثر ظرف مدت یک هفته انجام می‌شوند نه در فاصله زمانی دو ماهه که می‌تواند بر اعتبار تحقیق تاثیر منفی بگذارد. ۵- در خبر به این موضوع اشاره شده است که نظرسنجی در خصوص عملکرد دولت، مجلس، سیاست‌ها، قوانین و شرایط عمومی جامعه است، ولی مشاهده می‌شود که متاسفانه نتایج نظرسنجی منتشر شده تنها دولت را هدف خود قرار داده و اشاره‌ای به عملکرد مجلس شورای اسلامی و... ندارد. بنابراین می‌توان گفت در انتشار این نظرسنجی، اغراض شخصی و سلیقه‌ای بر اعتبار علمی ارجحیت داشته است و از دید کارشناسان این حوزه، این نظرسنجی سندیت علمی را نداشته و مردود است.

/۱۱۱

منابع خبر