رابطهٔ انسان با طبیعت، بُعد جدید اندیشه توسعه است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

تهران-ایرنا- مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهران گفت: در فلسفه عملی گذشته بحث از روابط بین انسان و انسان مطرح بود؛ چه در عرصه اخلاق، چه تدبیر منزل (اقتصاد) و چه سیاست؛ اما در بحث توسعه از حدود ۵۰ سال گذشته سخن از رابطه‌ دیگری هم پدید آمد؛ رابطه انسان با طبیعت. این بحث با وقوع مساله بحران، توجهات را جلب کرد

منابع خبر
رابطهٔ انسان با طبیعت، بُعد جدید اندیشه توسعه است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸