مصر تونل‌ها را در مرز با غزه به آب بست

بی بی سی فارسی - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴

دولت مصر آغاز به پمپاژ آب در امتداد منطقه مرزی با سرزمین های فلسطینی کرده است. این اقدام به عنوان تلاش برای نابود کردن تونل هایی دانسته می شود برای قاچاق مورد استفاده قرار می گیرند

منابع خبر
مصر تونل‌ها را در مرز با غزه به آب بست بی بی سی فارسی - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
ارتش مصر تونل های غزه را به آب بست خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
ارتش مصر تونل های غزه را به آب بست آفتاب - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
ارتش مصر تونل های غزه را به آب بست فرارو - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴