حذف ۱۰۰ میلیون کار کودک در ۸۵ کشور دنیا

جهان نیوز -

جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه کودک با اشاره به حذف ۱۰۰ میلیون کار کودک در ۸۵ کشور گفت: سازمان بین‌المللی کار اقداماتی برای رفع مشکلات کودکان کار انجام داده است

منابع خبر
حذف ۱۰۰ میلیون کار کودک در ۸۵ کشور دنیا جهان نیوز -