گزارش تصویری/ افتتاح سینما و تئاتر بهاران با حضور قالیباف

گزارش تصویری/ افتتاح سینما و تئاتر بهاران با حضور قالیباف

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر -

عکس/ ابوالفضل نسایی

منابع خبر
گزارش تصویری/ افتتاح سینما و تئاتر بهاران با حضور قالیباف خبرگزاری مهر -
افتتاح سینما و تئاتر بهاران با حضور قالیباف فردا -