تجمع خواهران‌بسیجی مقابل سفارت انگلیس برای استرداد آرش حجازی شاهد قتل ندا

دعوت بسيج خواهران از بانوان براي شركت در تجمع استرداد شاهد قتل ندا
خبرگزاری فارس
نوروز -

به گزارش خبرگزاری حامی کودتا، فارس، "تجمع اعتراض آمیز صدها نفر از خواهران بسیجی تهران به منظور استرداد آرش حجازی که در زمان کشته شدن ندا آقاسلطان، در آنجا حضور داشت، امروز چهارشنبه ساعت ۱۴ در برابر سفارت انگلیس در تهران برگزار می‌شود." به نظر میرسد کودتاگران و خبرگزاری حامی آنها بیش از آنکه در پی یافتن قاتل ندا آقاسلطان باشند، در جستجوی شاهد مرگ او هستند! آرش حجازی، پزشکی که در لحظه شهادت ندا در کنار وی بود، پس از خروج از ایران در گفتگویی ماجراهای لحظه شهادت او را شرح داد. فارس ادامه داد: مرگ ندا آقاسلطان از جمله موضوعاتی بود که در دوران پس از اغتشاشات، هجمه های سنگینی را علیه نهادهای انتظامی و امنیتی کشورمان به راه انداخت اما شواهد، نشان از دخالت برخی افراد و گروههای ضد انقلاب در این موضوع دارد که با توجه به حضور آرش حجازی در نزدیکترین فاصله با محل این حادثه و نیز ادعاها و اظهارات وی، استرداد او می تواند بسیاری از ابهامات را پاسخ دهد

منابع خبر
تجمع برای استرداد شاهد قتل ندا آقاسلطان جهان نیوز -
دعوت بسیج خواهران از بانوان برای شرکت در تجمع استرداد شاهد قتل ندا... خبرگزاری فارس -
تجمع مقابل سفارت انگلیس برای استرداد شاهد قتل ندا الف -