مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی ۲۶ تیر ماه برگزار می شود

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی ۲۶ تیرماه برگزار می شود

منابع خبر
مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی ۲۶ تیر ماه برگزار می شود خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸