گزارش تصویری / بازسازی صحنه حمله مرگبار خیابان مدنی با چاقوی قصابی

بازسازی صحنه جنایت خیابان مدنی (عکس)  (۱۲ نظر)

عصر ایران
خبرگزاری مهر - ۲۵ مهر ۱۳۹۱عکس / ابوالفضل سلمانزا

منابع خبر
بازسازی صحنه جنایت خیابان مدنی خبرگزاری مهر - ۲۵ مهر ۱۳۹۱