استقرار قضات و تعدادی از شعب دادیاری و بازپرسی در پایانه مرزی مهران

خبرگزاری میزان - ۵ روز قبل

خسروی زاد گفت: با موافقت رئیس کل دادگستری استان ایلام، ضمن افزایش تعداد قضات دادسرای مهران، تعدادی از شعب دادیاری و بازپرسی در پایانه مرزی مهران مستقر گردیده است

منابع خبر