پاکسازی و قلع و قمع حریم بستر رودخانه جاجرود / رفع تصرف از ۵۰۰ هزار مترمربع اراضی و عرصه‌های ملی

خبرگزاری میزان -

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس گفت: در راستای اجرای احکام و دستورات قضایی بیش از ۵۰۰ هزار مترمربع از اراضی و عرصه‌های ملی در شهرستان پردیس در یکسال گذشته آزاد سازی شده است

منابع خبر