درگذشت یک زندانی امنیتی در بیمارستانی در تهران

صدای آلمان - ۱۸ فروردین ۱۳۹۲

به نوشته پایگاه اینترنتی "جرس"، علیرضا کرمی خیرآبادی در بیمارستان "امام خمینی" در تهران درگذشته است. این زندانی امنیتی زندان رجایی شهر که از بیماری قلبی رنج می‌برد، پیش از مرگ ۱۰ روز در حالت اغما بوده است

منابع خبر
درگذشت یک زندانی امنیتی در ایران رادیو زمانه - ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
علیرضا کرمی خیرآبادی زندانی امنیتی درگذشت جنبش راه سبز - ۱۸ فروردین ۱۳۹۲