افزایش ۲۰ درصدی دوربین‌های پلیس‌راهور

جهان نیوز -

فرمانده ناجا از افزایش ۲۰ درصدی دوربین‌های ثبت تخلف در سال ۹۵ خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش دوربین‌های ثبت تخلف صورت گرفته است.

منابع خبر
افزایش ۲۰ درصدی دوربین‌های پلیس‌راهور جهان نیوز -
افزایش ۲۰ درصدی دوربین های راهور در سال ۹۵ فردا -
افزایش ۲۰ درصدی دوربین‌های ثبت تخلفات در سال ۹۵ الف -
افزایش ۲۰ درصدی دوربین های راهور در سال ۹۵ تابناک -
افزایش ۲۰ درصدی دوربین‌های ثبت تخلفات در سال ۹۵ آفتاب -