قوچان‌نژاد و وینگادا در جمع ملی‌پوشان

قوچان‌نژاد و وینگادا در جمع ملی‌پوشان
زندگی فوتبال
زندگی فوتبال - ۸ خرداد ۱۳۹۲رضا قوچان نژاد به همراه وینگادا از صبح امروز در جمع ملی پوشان حاضر بوده و پس از صرف نهار قرار است تا بعدازظهر قوچان نژاد به همراه بازیکنان زیر نظر کادر فنی تمرین کنند.

وینگادا نیز در کنار کادر فنی بازیکنان را همراهی کند.

منابع خبر
قوچان‌نژاد و وینگادا در جمع ملی‌پوشان... زندگی فوتبال - ۸ خرداد ۱۳۹۲
قوچان‌نژاد و وینگادا در جمع ملی‌پوشان خبرگزاری فارس - ۸ خرداد ۱۳۹۲
قوچان‌نژاد و وینگادا در جمع ملی‌پوشان پارس فوتبال - ۸ خرداد ۱۳۹۲