قوچان‌نژاد و وینگادا در جمع ملی‌پوشان

قوچان‌نژاد و وینگادا در جمع ملی‌پوشان
زندگی فوتبال
زندگی فوتبال -رضا قوچان نژاد به همراه وینگادا از صبح امروز در جمع ملی پوشان حاضر بوده و پس از صرف نهار قرار است تا بعدازظهر قوچان نژاد به همراه بازیکنان زیر نظر کادر فنی تمرین کنند.

وینگادا نیز در کنار کادر فنی بازیکنان را همراهی کند.

منابع خبر
قوچان‌نژاد و وینگادا در جمع ملی‌پوشان... زندگی فوتبال -
قوچان‌نژاد و وینگادا در جمع ملی‌پوشان ورزش ۳ -
قوچان‌نژاد و وینگادا در جمع ملی‌پوشان خبرگزاری فارس -
قوچان‌نژاد و وینگادا در جمع ملی‌پوشان پارس فوتبال -