وزارت ارشاد؛ خاکریز یا اتوبان نفوذ؟!

تجهیز اتوبوس‌های ولوو به فناوری تشخیص عابر پیاده
پیک ایران
خبرگزاری فارس -

انقلاب مردم ایران بیش از آنکه صبغه سیاسی داشته باشد؛ بن مایه های فرهنگی و ایدئولوژیک داشت. از همین رو تقابل فرهنگی با انقلاب ملت ایران از همان ابتدا در دستور کار دستگاه عظیم رسانه ای-تبلیغاتی غرب و در راس آن آمریکا قرار گرفت

منابع خبر
وزارت ارشاد؛ خاکریز یا اتوبان نفوذ؟! خبرگزاری فارس -
تجهیز اتوبوس‌های ولوو به فناوری تشخیص عابر پیاده پیک ایران -