بلومبرگ در مورد ساخت نخستین رآکتور اتمی عربستان هشدار داد

خبرگزاری میزان -

بلومبرگ با انتشار تصاویر ماهواره ای نخستین رآکتور هسته ای عربستان که در مراحل پایانی قرار داد، در مورد پیامدهای این موضوع هشدار دارد

منابع خبر
بلومبرگ در مورد ساخت نخستین رآکتور اتمی عربستان هشدار داد خبرگزاری میزان -