پیشنهادات‌مان برای کابینه را به احمدی‌نژاد می‌دهیم

ایلنا -

چمران در پاسخ به اینکه آیا پستی در کابینه آتی به شما پیشنهاد شده و یا از شما نظرخواهی شده‌ است یا نه؟، گفت: به بنده پستی پیشنهاد نشده است. اصلاَ شما چه کار به این کارها دارید. رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه آیا برای تعیین ترکیب کابینه دهم از شما نظر مشورتی خواسته شده است یا نه؟، گفت: هنوز هیچ نظر مشورتی ارائه نداده‌ایم اما پیشنهادات خود را با آقای احمدی‌نژاد مطرح می‌کنیم. مهدی چمران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به اینکه آیا پستی در کابینه آتی به شما پیشنهاد شده و یا از شما نظرخواهی شده‌ است یا نه؟، گفت: به بنده پستی پیشنهاد نشده است. اصلاَ شما چه کار به این کارها دارید.

"چمران در پاسخ به اینکه آیا پستی در کابینه آتی به شما پیشنهاد شده و یا از شما نظرخواهی شده‌ است یا نه؟، گفت: به بنده پستی پیشنهاد نشده است"مهدی چمران در تشریح ویژگی‌های کابینه دهم از لزوم مطالعه دقیق برای تعیین ترکیب این کابینه و انتخاب وزرا با شناخت بیشتر یاد کرد و در پاسخ به سوالی که به توصیه‌های وی برای تعیین کابینه‌ آتی اشاره داشت، افزود: لزومی ندارد که ما به آقای احمدی‌نژاد توصیه‌ای داشته باشیم اما امیدواریم ایشان از افرادی که اطمینان دارند کارآیی بیشتر و بهتری خواهند داشت، استفاده کنند تا در دولت دهم از مدیریت بهتری بهره ببریم. پایان پیام

منابع خبر
پیشنهادات‌مان برای کابینه را به احمدی‌نژاد می‌دهیم ایلنا -