زمان بررسی تأیید ریاست دانشجو بر دانشگاه آزاد

آینده‌ی ریاست دانشگاه آزاد همچنان در ابهام
صدای آلمان
الف - ۲۶ دی ۱۳۹۰

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی مامور تشکیل جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد به منظور تعیین رئیس پیشنهادی این دانشگاه بود، زمان تشکیل جلسه شورا را برای ارائه گزارش جلسات هیأت امنای دانشگاه آزاد و بررسی ریاست آن اعلام کرد.به گزارش مهر، کامران دانشجو که اداره دومین جلسه برگزار شده هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده داشت، در پاسخ به پرسش مهر درباره زمان تشکیل جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی به منظور تأیید گزینه پیشنهادی برای ریاست دانشگاه آزاد هر چند تاکید کرد که عجله ای برای برگزاری جلسه این شورا ندارد و تنها ماموریتش برگزاری جلسه هیأت امنا بوده، گفت: ساعت ۱۵ تا ۱۷ امروز سه شنبه ۲۷ دی ماه، زمان تعیین شده برای من به منظور اعلام گزارش خود از جلسات برگزار شده هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به شورایعالی انقلاب فرهنگی است.وی همچنین افزود: در این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تأیید رئیس پیشنهادی هیئت امنای دانشگاه آزاد تصمیم گیرنده نهایی است و با اکثریت آرا رئیس جدید دانشگاه آزاد انتخاب می شود.وزیر علوم همچنین با اشاره به برخی مخالفتها که در جلسه دوم هیأت امنا دانشگاه آزاد مطرح شده بود، اظهار داشت: اکثریت اعضای هیئت امنا در دومین جلسه اجازه حق وتو را از یک نفر سلب کردند.دانشجو در این باره توضیح داد: برخی از اعضا به طور دستوری اعلام کردند در جلسه ۲۱ دی ماه نباید رئیسی برای دانشگاه آزاد انتخاب شود که با مقاومت و مخالفت اکثریت اعضا مواجه شدند

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز