پاسخ ظریف به اظهارات پمپئو در مورد سیل اخیر در ایران

فردا -

وزیر امور خارجه با انتشار بیانیه‌ای به اظهارات مداخله جویانه و عوام فریبانه وزیر امور خارجه آمریکا در سوء استفاده از سیل اخیر در ایران پاسخ داد

منابع خبر
پاسخ ظریف به اظهارات پمپئو در مورد سیل اخیر در ایران فردا -