زمین‌لرزه در شهر شنبه استان بوشهر (۲)

تصاویر: زمین لرزه در شهر شنبه در استان بوشهر

تابناک
جهان نیوز - ۲۰ فروردین ۱۳۹۲

منابع خبر
زمین‌لرزه در شهر شنبه استان بوشهر (۲) جهان نیوز - ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
زمین‌لرزه در شهر شنبه استان بوشهر (۱) خبرگزاری فارس - ۲۰ فروردین ۱۳۹۲