زمان نام نویسی برای ثبت نام طرح ترافیک

آفتاب - ۱۸ آذر ۱۳۹۴

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: کار نام نویسی برای دریافت آرم طرح ترافیک عموم شهروندان پایتخت در دی ماه سال جاری آغاز می شود

منابع خبر