تماس دبیر فدراسیون با باشگاه ذوب‌آهن؛ شاید رای AFC به سود ایران باشد

خبرگزاری فارس -

دبیر فدراسیون فوتبال در تماس با مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اعلام کرد که هنوز هیچ رایی از AFC به فدراسیون اعلام نشده و شاید این رای به سود باشگاه‌های ایرانی باشد

منابع خبر
بازی در کشور ثالث/ AFC به سود سعودی‌ها رای داد ورزش ۳ -
AFC به سود سعودی‌ها رای داد، بازی در کشور ثالث فردا -
تماس دبیر فدراسیون با باشگاه ذوب‌آهن؛ شاید رای AFC به سود ایران باشد خبرگزاری فارس -
AFC به سود سعودی‌ها رای داد؛ بازی در کشور ثالث آفتاب -
AFC به سود سعودی‌ها رای داد؛ بازی با ایران در کشور ثالث عصر ایران -