«پیشنهادهای جامعه بین‌الملل به ایران در روند بررسی ادواری جهانی»

در حالی که روابط ایران با جامعه ی جهانی بهبود می باید، اما تعداد محکومان به مرگ و اجرای اعدام ها به میزان بالایی رسیده است. کشورهای عضو سازمان ملل نباید فشار بر ایران را کاهش دهند. محمود امیری مقدم مدیر کل حقوق بشر ایران و رافائل چونُی هازن، مدیر کل اتحاد علیه مجازات مرگ، نسبت به این موضوع اقامه ی دعوا کرده اند
اخبار روز
رادیو کوچه - ۱۱ دی ۱۳۹۳

گزارش / رادیو کوچه   در فاصله نهم تا ۱۳ آبان ماه امسال، نخستین مرحله‌ی دومین دوره بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر‌‌سازمان ملل متحد برگزار شد. ۱۰۸ کشور از اعضای سازمان ملل در این روند اعلام موضع کردند و نهایتا ۱۰۴ کشور از مناطق مختلف دنیا، ۲۹۱ […]

منابع خبر