هشتمین نشست دادستانی تهران؛ بازداشت یک متهم ایرانی دو تابعیتی

بازداشت یک ایرانی دو تابعیتی
گویا
هرانا - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

خبرگزاری هرانا ـ هشتمین نشست دادستانی تهران با موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، روز دوشنبه بیست و پنجم مرداد ماه سال جاری با حضور سرپرستان نواحی دادسرای تهران، مدیر

منابع خبر
بازداشت یک ایرانی دو تابعیتی گویا - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵