انتقال قطعی داماش بعد از تائید مقامات قضایی

تابناک -

 علی سراوانی مدیر روابط عمومی باشگاه داماش گیلان در مورد انتقال تیم فوتبال داماش گیلان گفت: امروز یک جلسه با حضور توکلی از مقامات قضایی، امیر عابدینی مدیرعامل داماش، قربانعلی الماسخاله رئیس هیئت فوتبال گیلان و سیروس محجوب برگزار شد. در این جلسه توافقنامه نوشته شده از سوی سیروس محجوب؛ خریدار باشگاه امضا و قرار بر این شد که بعد از تائید توکلی و تورک نمایندگان قوه قضائیه امیر عابدینی این توافقنامه را امضا کند.

به گزارش فارس، وی افزود: توافق‌های کلی در جلسه امروز صورت گرفت اما کم و کیف این معامله و اجرایی شدن این قرارداد بعد از تائید مقامات قضایی است و در آن زمان این قرارداد اجرایی می‌شود.

منابع خبر
انتقال قطعی داماش بعد از تائید مقامات قضایی تابناک -
داماش گیلان بعد از تائید مقامات قضایی به محجوب منتقل می‌شود خبرگزاری فارس -
 داماش گیلان بعد از تائید مقامات قضایی به محجوب منتقل می‌شود پارس فوتبال -
انتقال قطعی داماش بعد از تائید مقامات قضایی فوتبالی‌ترین -