قبوض آب و برق یکی می‌شوند

آفتاب - ۱۱ آبان ۱۳۹۴

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران گفت: با بررسی های انجام شده در پی تجمیع قبوض آب و برق هستیم.

منابع خبر
قبوض آب و برق یکی می‌شوند جهان نیوز - ۱۱ آبان ۱۳۹۴
قبوض آب و برق یکی می‌شوند تابناک - ۱۱ آبان ۱۳۹۴
قبوض آب و برق یکی می‌شوند فرارو - ۱۱ آبان ۱۳۹۴
قبوض آب و برق یکی می‌شوند عصر ایران - ۱۱ آبان ۱۳۹۴
قبوض آب و برق یکی می‌شوند  (۶ نظر) باشگاه خبرنگاران - ۱۱ آبان ۱۳۹۴
قبوض آب و برق یکی می‌شوند آفتاب - ۱۱ آبان ۱۳۹۴